O nás

Náš příběh


Rok 2004, vstup České republiky do Evropské unie, byl zásadním mezníkem v naší historii. Stali jsme se integrální součástí širokého evropského národního společenství a přijali zcela nová pravidla, zákony, ale také novou politiku, která byla v Evropě společně formována celou druhou polovinu 20. století.

Byli jsme u toho od začátku a za účelem reprezentace našich národních i obchodních zájmů v Evropské unii jsme v roce 2011 stáli u založení evropského hospodářského zájmového sdružení ACCESS EU se sídlem v Bruselu. Byli jsme v přímém kontaktu s evropskými institucemi a zprostředkovávali členům sdružení v České republice přímou podporu a informace o politikách a strategiích EU v oblastech jejich zájmů a podnikání. Because access means success.

V roce 2018 se sdružení ACCESS EU spojilo s přední bruselskou poradenskou společností – Schuman Associates – s historickým a širokým zázemím v Bruselu a u evropských institucí a pobočkami v 11 evropských státech. Ta se od roku 1989 pohybuje v oblasti evropských Public Affairs a dnes patří mezi nejvyhledávanější poradenské společnosti nejen v oblasti financování a realizace dotačních projektů EU.

Na počátku možná největší výzvy v historii Evropské unie, Evropě plošně zasažené pandemií COVID-19, se ukázalo, že potřeba přímého nepolitického zastoupení Česka v Bruselu je potřebnější, než kdy dřív. Společné problémy členských států, užší provázání evropských politik s obchodními zájmy a tlak na přijetí Green Dealu, bezprecedentní úroveň a detail evropské regulace i zatím největší dotační příležitosti v historii EU; k tomu všemu se musíme společně aktivně postavit.

Společníci advokátní kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ se rozhodli na tyto výzvy reagovat obnovili činnost ACCESS EU ve zcela nové podobě. Ta bezprostředně navazuje na dosavadní hodnoty a funkci původního evropského hospodářského zájmového sdružení a na exkluzivní partnerství se Schuman Associates, s konečným cílem poskytování poradenství v České republice pomocí týmu expertů s přímou bruselskou zkušeností.

Our team

Jan Sůra
managing partner

Filip Drnec
managing director

Petr Válek
business director

Matěj Dědina
consultant

Tim Nedvěd
consultant