Oblasti poradenství

Evropské financování


Z pohledu evropského financování stojíme na počátku nejzásadnějšího období v historii. Evropská unie na sebe vzala významný díl odpovědnosti za obnovu národních ekonomik po pandemii COVID-19 a závazek financovat náročnou transformaci národních ekonomik akcentující enviromentální aspekty, energetickou udržitelnost a digitální transformaci.

Právě teď vzniká nová podoba všech aktuálních programů financování
a současně jsou vytvářeny programy zcela nové. Nadcházející období bude v mnohem odlišné a bude vyžadovat daleko větší připravenost pro čerpání prostředků a zároveň soulad všech investičních záměrů s evropskými politikami. Významná část financí nebude navíc směřovat vůči členským státům ale přímo do soukromého sektoru a podnikům. Zároveň se jedná pravděpodobně o poslední příležitost tohoto rozsahu pro čerpání evropských financí a v tolika oblastech.

Využijte toto období jako příležitost pro strategickou modernizaci. Zajistíme Vaši institucionální připravenost pro přijetí čerpání, soulad Vašeho záměru s evropskými politikami, připravíme vám komplexní vizi
a strategii čerpání evropských prostředků a provedeme Vás celým procesem.

Evropské vztahy


Evropská unie a její instituce funguje jako velmi specifický a složitý komplex vztahů a procesů. Od přijímání evropské legislativy přes formální řízení před evropskými orgány až po rozhodování orgánů EU v konkrétních záležitostech. To vše vždy rámováno prosazováním jednotných evropských politik. My těmto procesům rozumíme.

S mnoholetou praktickou zkušeností, administrativním a reprezentačním zázemím v samotném srdci Bruselu Vám zajistíme přímé propojení s institucemi EU a provedeme Vás složitou sítí vztahů a procesů.

Vaše evropská strategie


Evropská politika nás v České republice ovlivňuje více než si uvědomujeme. Zatímco informovanost o činnosti EU u nás konstantně klesá, regulatorní činnost evropských orgánů a evropské politiky narůstá a zasahuje stále více oblastí naší činnosti. A to i těch, které dosud evropské regulaci nepodléhaly. Tyto předpisy mohou zásadně ovlivnit podnikatelské prostředí v České republice.

Významným akcelerátorem těchto změn je prosazení takzvané Zelené dohody pro Evropu (Green Deal). Pokud ji správně nepřeložíme a nepřizpůsobíme podmínkám České republiky, nepřistoupíme k ní racionálně a jako k unikátní příležitosti k zásadní modernizaci našeho hospodářství, pak může pro nás skončit fatálně.

S námi budete na tyto změny připraveni a využijete je jako svoji výhodu. Zpracujeme pro Vás komplexní analýzu veškerých příležitostí a rizik a připravíme Vás na nadcházející změny, které toto období přináší – včetně provedení zeleného auditu, příprav na možné problémy a ekonomickou transformaci.